HSI

NOWECO eier en mindre post i Harstad Skips Industri AS.

Norwegian Welding Company