SI

NOWECO eide 30% av Stangnes Industrier AS. Øvrige eiere er Sobona AS og Norbase AS. Mercur Solutions AS er største leietager.

Norwegian Welding Company