Tractebel Storage and loading

Harstad-firmaet Noweco (Norwegian Welding Control AS) har inngått kontrakt med det internasjonale konsernet Tractebel som har en EPCI kontrakt(Storage & Loading)på Melkøya om sveiseinspeksjoner under utbyggingen av Snøhvit på Melkøya utenfor Hammerfest. Kontrakten har en samlet verdi på 2-3 mill.kr. Arbeidet vil strekke seg ut 2005 og kommer på det meste til å omfatte 4-6 personer.
Kontrakten dreier seg om inspeksjon av alle sveiseforbindelsene på rørgatene som transporterer den nedkjølte, flytende gassen (LNG/LPG & Condensate) fra lagertankene til utskipingskaia. Noweco vil investere betydelige beløp i kompetanseheving av personell og utstyr. Antall ansatte vil også øke utover vinteren.
– Dette er en stor tillitserklæring til oss og vi vil sette alt inn på å innfri forventningene. Kontrakten viser at det er mulig for små og mellomstore nordnorske bedrifter å hevde seg, sier daglig leder i Noweco; Hans Peder Olsen.

Norwegian Welding Company